Během svého života jsem prošel všemi stupni architektonické praxe. Pracoval jsem ve velkém ateliéru i pro jednotlivé architekty. Původně jsem studoval architekturu, ale nakonec jsem svá studia dokončil v oboru fotografické tvorby a nových médií, kde se však můj zájem o architekturu promítal do všech mých prací. Aktivně již 10 let sleduji českou i zahraniční architektonickou scénu. Více než samotné navrhování mne vždy zajímala propagace kvalitní architektury a její prezentování veřejnosti. 

Architekturu nenavrhuji, ale pomáhám jejímu vzniku a propagaci zkrze vizuální komunikaci fotografickou tvorbu a grafický design v architektuře.

Spolupracujícím může být architekt, architektonické studio, soukromý investor, developer, tištěná a internetová média, ale i student, nezisková organizace, občanská sdružení a iniciativy, nebo zástupce státní správy.

Prioritou je pro mne zajímavost projektu, se kterým za mnou přicházíte. Nikoli mé finanční ohodnocení.

A naší spoluprací může být například:
fotodokumentace projektů (příprava, průběh realizace, finální stav)
reportážní fotografie z architektonických přednášek, worshopů, výstav a jejich vernisáží
grafická podoba dokumentů pro investora, soutěžní porotu, veřejnost
propagační materiály projektů (knihy, brožury, letáky, tiskoviny, plakáty, corporate design studia atd.)
příprava grafických podkladů projektů a jejich následná prezentace v médích (tištěných, internetových)

* Pokud se Váš záměr v předchozích řádcích nevyskytuje, ale myslíte si, že by naše případná spolupráce mohla vést ke zlepšení Vašeho projektu, neváhejte mne kontaktovat.

Reference:
H3T Architekti | BY architects | UrbanACT | Manua architekti | Člověk a prostor o.s. (Jan Bočan) | reSITE festival | Městské zásahy Kladno | Galerie Jaroslava Fragnera | Operace P14 | TyFormy | COLL COLL | Česká komora architektů | Archip | Architual | Dolce Vita | KijuKiju | SH architects | Idealab | F/K studio | Visualperfect |